Fast ejendom

Påkrav til lejer

Når en lejer ikke betaler huslejen rettidigt har udlejer mulighed for at sætte lejer ud af lejemålet – men det kræver fogedrettens hjælp. Her kan du læse om formkrav m.v. til påkravet og se et Read more…

By JO, ago
Q & A

Q: Hvad er en servitut?

A: En servitut er en begrænset rettighed over en fast ejendom. En servitut kan være af enten offentligretlig eller privatretlig karakter. Det afgørende er i den forbindelse, om det er en myndighed eller en privatperson, Read more…

By JO, ago
Fast ejendom

Påkravsgebyr 2017

Påkravsgebyr lejeret 2017 Fra den 1. januar 2017 må udlejer kræve 279 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen i beboelseslejemål. Husk, at der er mange Read more…

By JO, ago
Fast ejendom

Venteliste i boligforening

I en afgørelse afsagt af Østre Landsret den 31.03.2017  (U 2017.2015 Ø) kom landsretten frem til, at en boligsøgendes plads på en venteliste i en boligforening ikke skulle slettes, da såvel opkrævning af ajourføringsgebyr samt Read more…

By JO, ago