Formulering af advokatforbehold

Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan et korrekt advokatforbehold skal formuleres, så her kan du læse et eksempel:

Købsaftalen er betinget af, at den kan godkendes i sin helhed af advokat Johan Johnsen. Indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 5 hverdage efter købers og sælgers underskrift.

Det er som udgangspunkt kun en advokat, der kan aktivere et advokatforbehold, så sørg for at have en aftale med en advokat inden du skriver under. På den måde sikre du dig, at din advokat får de bedste vilkår for at hjælpe dig, da tidsfristerne ofte er korte.

Her kan du læse mere om, hvorfor det er en god idé med et advokatforbehold. 

Kontakt mig gratis – telefon 21 19 28 98

Hvis du har brug for advokatbistand i forbindelse med en bolighandel, er du velkommen til at ringe til mig – så kan vi tage en uforpligtende snak om din sag.

 

Categories: Fast ejendom

Related Posts

Fast ejendom

Forsænkede lofter og ulovlige el-installationer

Forsænkede lofter og ulovlige el-installationer Ved køb og salg af ejerlejligheder handles der i udgangspunktet uden for Huseftersynsordningen, forstået på den måde, at der ikke udarbejdes en tilstandsrapport og en el-rapport. Det betyder også, at Read more…

Fast ejendom

Advokatforbeholdets gyldighed

Gyldighed af advokatforbehold Allerede i 1984 har Højesteret taget stilling til, at en køber af fast ejendom som udgangspunkt ikke er bundet, hvis hans underskrift er betinget af en advokats godkendelse. Her kan du læse Read more…

Fast ejendom

Påkrav til lejer

Når en lejer ikke betaler huslejen rettidigt har udlejer mulighed for at sætte lejer ud af lejemålet – men det kræver fogedrettens hjælp. Her kan du læse om formkrav m.v. til påkravet og se et Read more…