Uncategorized

Løb

Løb og godt humør Når man har travlt på jobbet, er en halv times løb en bedre investering end en times overarbejde. Også af den grund forsøger jeg at holde gang i løbeskoene – både privat og i firmaregi. Jeg tænker bedst, når jeg bevæger mig. Kender du det? Jeg er typen, der traver op …

Løb Læs mere »

Forsænkede lofter og ulovlige el-installationer

Forsænkede lofter og ulovlige el-installationer Ved køb og salg af ejerlejligheder handles der i udgangspunktet uden for Huseftersynsordningen, forstået på den måde, at der ikke udarbejdes en tilstandsrapport og en el-rapport. Det betyder også, at sælger er direkte ansvarlig over for køber, da der uden de nævnte rapporter ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring. Derfor fraskriver …

Forsænkede lofter og ulovlige el-installationer Læs mere »

Advokatforbehold formulering

Formulering af advokatforbehold Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan et korrekt advokatforbehold skal formuleres, så her kan du læse et eksempel: Købsaftalen er betinget af, at den kan godkendes i sin helhed af advokat Johan Johnsen. Indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 5 hverdage efter købers og sælgers underskrift. Det er som udgangspunkt kun …

Advokatforbehold formulering Læs mere »

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter Siden 1. september 2017 kan personer, der er fyldt 18 år, oprette en fuldmagt, der giver en eller flere pårørende mulighed for at varetage ens personlige og økonomiske interesser den dag, man ikke selv er i stand til det. Man bør altid tale med en advokat med forstand på familieret, inden man opretter fuldmagten. …

Fremtidsfuldmagter Læs mere »

Påkrav til lejer

Når en lejer ikke betaler huslejen rettidigt har udlejer mulighed for at sætte lejer ud af lejemålet – men det kræver fogedrettens hjælp. Her kan du læse om formkrav m.v. til påkravet og se et eksempel på, hvordan det kan udformes.

Q: Hvad er en servitut?

A: En servitut er en begrænset rettighed over en fast ejendom. En servitut kan være af enten offentligretlig eller privatretlig karakter. Det afgørende er i den forbindelse, om det er en myndighed eller en privatperson, der har tinglyst rettigheden på ejendommen. En offentlig retlig servitut kan f.eks. fastlægge regler for, hvor du må bygge på …

Q: Hvad er en servitut? Læs mere »