Q & A

Q: Hvad er en servitut?

A: En servitut er en begrænset rettighed over en fast ejendom. En servitut kan være af enten offentligretlig eller privatretlig karakter. Det afgørende er i den forbindelse, om det er en myndighed eller en privatperson, der har tinglyst rettigheden på ejendommen. En offentlig retlig servitut kan f.eks. fastlægge regler for, hvor du må bygge på …

Q: Hvad er en servitut? Læs mere »