Ejerskifteforsikring ved skilsmisse

Overdragelse af ejendom ved skilsmisse

Ved skilsmisse overtager en af parterne ofte den fælles bolig. Ved denne overtagelse sælger den ene ægtefælle sin halvdel af boligen til den anden ægtefælle, hvorfor der rent praktisk er tale om en almindelig ejendomsoverdragelse, hvilket medfører et ansvar for skjulte fejl og mangler i 10 år for sælger. For den sælgende ægtefælle betyder dette, at denne kan blive ansvarlig for eventuelle skjulte fejl og mangler som var til stede, da denne overdrog sin del af ejendom til den købende ægtefælle, hvis købende ægtefælle sælger boligen videre indenfor 10 år efter skilsmissen. For at undgå dette kan man få udarbejdet en tilstandsrapport og give tilbud på en ejerskifteforsikring i forbindelse med den interne overdragelse.

Jeg vil derfor altid anbefale, at man får udarbejdet tilstandsrapport og tegnet en ejerskifteforsikring, så en sælgende ægtefælle undgår et eventuelt erstatningsansvar ved den købende ægtefælles videresalg.

 

Fravalg af tilstandsrapport mv.

Mange fravælger dog udarbejdelse af tilstandsrapport af praktiske grunde i forbindelse med overdragelse af ejendommen til en ægtefælle ved skilsmisse. Både fordi det virker uhensigtsmæssigt, da begge parter har beboet boligen, og dermed kender begge ejendommen godt, hvorved en ejerskifteforsikring ikke vil dække mangler i forbindelse med den interne overdragelse, hvis begge parter burde kende til de mangler der måtte opdages – og pga. omkostningerne forbundet med udarbejdelse af tilstandsrapport og præmien for ejerskifteforsikring.

Ved fravalg af tilstandsrapport og ejerskifteforsikring bør man i stedet angive i købsaftalen ved den interne overdragelse, at den købende ægtefælle forpligter sig til at begrænse ansvaret for mangler ved ejendommens fysiske tilstand, herunder at købende ægtefælle forpligter sig til at benytte huseftersynsordningen eller en tilsvarende ansvarsbegrænsning ved dennes senere salg. Denne aftale bør desuden også angive, at såfremt den købende undlader at opfylde dette, skal den købende ægtefælle erstatte ethvert tab, som den sælgende ægtefælle måtte lide som følge heraf.
Med en sådan klausul i købsaftalen, formindsker man risikoen for et erstatningsansvar væsentligt.
Aftalen er fuldt ud gyldig mellem de fraskilte ægtefælle, hvorved man som den sælgende ægtefælle i princippet skal friholdes fra ethvert erstatningskrav, som en ny køber måtte kræve dækket inden for de første 10 år, såfremt den købende ægtefælle ikke overholder aftalen.

Aftale mellem ægtefæller binder ikke ny køber

Problemet med ovennævnte klausuler er dog, at det alene er en aftale mellem de fraskilte ægtefæller, hvilket ikke binder en ny køber af ejendommen.
Såfremt der måtte være et erstatningskrav, kan en ny køber altså opkræve dette ved begge ægtefæller. Således vil en ny køber kunne kræve hele erstatningskravet betalt af en af ægtefællerne, hvorefter der i det indbyrdes forhold mellem ægtefællerne vil opstå det, man kalder et regreskrav, hvorefter den ene ægtefælle kan rette et krav om betaling mod den anden ægtefælle.
Dette regreskrav vil være det fulde erstatningskrav, såfremt ægtefællen, der har solgt ejendommen videre til tredjemand, ikke har overholdt sine forpligtelser i klausulen.
I princippet kan den ægtefælle som i sin tid ved skilsmissen solgte sin andel af ejendommen til den anden ægtefælle, risikere, at den anden ægtefælle ikke opfylder sine forpligtelser ifølge klausulen, og at den tredjemand som efterfølgende har købt ejendommen opkræver erstatningskravet ved førstnævnte ægtefælle, hvorefter man retter et regreskrav – som viser sig at være værdiløst – overfor sin fraskilte ægtefælle.
Dette kan ske, hvis den ægtefælle som sælger ejendommen til den nye køber, viser sig ikke at være i stand til at betale dette regreskrav.
Således vil den ene ægtefælle have betalt den nye købers erstatningskrav – hvilket denne er forpligtet til – og herefter stå med et værdiløst krav mod den ægtefælle, som i det indbyrdes forhold, skulle have afholdt hele erstatningskravet ifølge købsaftalen.

Skal du skilles kan du læse mere om din retsstilling ved at trykke her!