Rykkerskrivelser

Rykkerskrivelser – gratis skabelon

Jeg har arbejdet med inkasso i over 10 år og i det følgende kan du læse min anbefaling til det rigtige inkassoforløb.

Selv om Rentelovens regler om rykkergebyrer m.v. er enkle, laver mange kritiske fejl. Disse fejl kan have betydning for det videre inddrivelsesforløb og ikke mindst de gebyrer m.v., der kan pålægges debitor.

Det sker at manglende betaling rent faktisk skyldes en fejlekspedition eller en anden misforståelse hos kunden. Det anbefales derfor, at første rykkerskrivelse formuleres i lyset heraf. Nogle virksomheder undlader af denne årsag at pålægge et rykkergebyr i første rykkerskrivelse, men det anbefales som hovedregel både at kræve rykkergebyr og kompensationsgebyr i første rykkerskrivelse.

Eksempel på 1. rykkerskrivelse:

”Ved en gennemgang af vores bogholderi har vi bemærket, at du ikke har betalt vores faktura nr. XX af den XX, som forfaldt til betaling den XX.

Derfor sender vi dig denne betalingspåmindelse.

Vi går ud fra, at den manglende betaling skyldes en forglemmelse, og vi beder dig derfor venligst indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dags dato. Såfremt din indbetaling har krydset denne skrivelse, undskylder vi ulejligheden og beder dig venligst se bort fra vores brev. 

For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Tillige er pålagt et kompensationsbeløb på kr. 310,00. (NB! Sidstnævnte kun i erhvervsforhold, men det kan du læse mere om her).

Fordringen inkl. renter og omkostninger udgør herefter kr. XX.”

Eksempel på 2. rykkerskrivelse:

Anden rykkerskrivelse bør altid udsendes i umiddelbar forlængelse af udløbet af 10-dagesfristen i første rykkerskrivelse:

”Du har fortsat ikke betalt vores faktura nr. XX af den XX, som forfaldt til betaling den XX.

Vi har tidligere rykket dig for denne betaling.

Vi beder dig venligst indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dags dato.

For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00.

Fordringen inkl. renter og omkostninger udgør herefter kr. (indsæt beløb).”

Eksempel på 3. rykkerskrivelse:

Tredje rykkerskrivelse bør være den sidste rykker, der sendes til kunden før sagen tages til inkasso:

Du har fortsat ikke betalt vores faktura nr. XX af den XX, som forfaldt til betaling den XX.

VI har to gange tidligere rykket for denne betaling. Dette er vores sidste rykkerskrivelse.

Såfremt betaling ikke er os i hænde senest 10 dage fra dags dato overgives fordringen uden yderligere varsel til inkasso. Herved påløber betydelige yderligere omkostninger.

Denne skrivelse er således at betragte som et påkrav i henhold til inkassolovens § 10.

For udsendelsen af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00.

Fordringen inkl. renter og omkostninger udgør herefter kr. XX

Stadigvæk ingen betaling – hvad så?

Hvis du efter 1, 2 eller 3 rykkerskrivelser ikke har modtaget betaling, kan du overdrage sagen til inkasso hos en advokat.