Rykkerskrivelser

Rykkerskrivelser – gratis skabelon

Jeg har arbejdet med inkasso i over 10 år og i det følgende kan du læse mit anbefaling til det rigtige inkassoforløb. Første rykkerskrivelse

Selv om Rentelovens regler om rykkergebyrer m.v. er enkle, laver mange kritiske fejl. Disse fejl kan have betydning for det videre inddrivelsesforløb og ikke mindst de gebyrer m.v., der kan pålægges debitor.

Det sker at manglende betaling rent faktisk skyldes en fejlekspedition eller en anden misforståelse hos kunden. Det anbefales derfor, at første rykkerskrivelse formuleres i lyset heraf. Nogle virksomheder undlader af denne årsag at pålægge et rykkergebyr i første rykkerskrivelse, men det anbefales som hovedregel både at kræve rykkergebyr og kompensationsgebyr i første rykkerskrivelse.

 

Eksempel på første rykkerskrivelse:

 

”Ved en gennemgang af vores bogholderi har vi bemærket, at du ikke har betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato).

Derfor sender vi dig denne betalingspåmindelse”.

 

Vi går ud fra, at den manglende betaling skyldes en forglemmelse, og vi beder dig derfor venligst indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dags dato. Såfremt din indbetaling har krydset denne skrivelse, undskylder vi ulejligheden og beder dig venligst se bort fra vores brev. 

 

For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Tillige er pålagt et kompensationsbeløb på kr. 310,00. (NB! Sidstnævnte kun i erhvervsforhold, men det kan du læse mere om her).

Fordringen inkl. renter og omkostninger udgør herefter kr. (indsæt beløb).”

Gratis opkald til erfaren boligadvokat

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.