Arealmangler og ansvarsfraskrivelser

Uanset om købsaftalen er udstyret med en ansvarsfraskrivelse kan en køber have krav på forholdsmæssigt afslag som følge af urigtige oplysning om boligarealet.  

Retspraksis:

Ved to Højesteretsdomme fra 2013 (U 2013.3175 H og U 2013.3181) blev det slået fast, at forkerte oplysninger om en boligs areal efter en konkret vurdering kan betyde, at en køber hos sælger kan kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

I vurderingen (der altid er konkret) indgår bl.a. om der er tale om en ikke uvæsentlig arealafvigelse, der haft betydning for prisfastsættelsen af boligen.

I praksis dokumenteres manglens økonomiske omfang ved syn og skøn.

Ansvarsfraskrivelse:

Siden 2013 har sælger såvel som ejendomsmægler typiske fundet anledning til at indføre en ansvarsfraskrivelse omkring arealerne i købsaftalen.

Ansvarsfraskrivelsens virkning afhænger altid af de konkrete omstændigheder og fraskrivelsens formulering. Hvis ansvarsfraskrivelsen er af general karakter, risikerer man, at den tilsidesættes af domstolene.

Dette blev bl.a. resultatet i en sag fra 2020, hvor tilsidesatre en ansvarsfraskrivelse:

”Højesteret fandt endvidere, at B og C ikke med henvisning til en ansvarsfraskrivelsesbestemmelse i købsaftalen eller til regler om købers eller købers advokats undersøgelsespligt mv. i forbindelse med en ejendomshandel var afskåret fra at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Hvad gør jeg?

Er din bolig mindre end forudsat i salgsopstillingen, er det en god idé at få sagen undersøgt hos en advokat. For lider din bolig af en ikke uvæsentlig arealmangel, kan du formentlig kræve et forholdsmæssigt nedslag i købesummen.

Hos Advokatgruppen har vi stor erfaring med sager om arealmangler. Vi har ført sager for købere for alle instanser (byret, landsret og Højesteret) og vil også gerne hjælpe dig.

Kontakt os i dag – vi står til rådighed med en gratis vurdering.