Boligadvokat - Aarhus - Risskov - Egå - Skærring

Boligadvokat

Boligadvokat

At handle med fast ejendom er en spændende proces, uanset om man skal købe, sælge eller bygge nyt. De fleste vil dog i løbet af processen opleve, at en ejendomshandel også kan være forvirrende – måske direkte uoverskuelig. Med store summer og mange dokumenter involveret, skal man holde tungen lige i munden for at komme godt igennem handlen.

Som advokat kender jeg til alle de faldgruber, man skal navigere udenom, og de forhold man skal være opmærksom på. Min kontrol er din sikkerhed.

1. Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en advokat, der har specialiseret sig inden for køb og salg af fast ejendom. En boligadvokat kan bidrage med rådgivning for enten sælger eller køber og kan assistere med hjælp til mange af de problematikker, der kan opstå i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. En boligadvokat kan bidrage med rådgivning både inden købet eller salget, men også hvis der skulle opstå problemer efter købsaftalen er underskrevet.

2. Hvorfor er en boligadvokat en nødvendighed?

Det er oftest køberen i en bolighandel, der anbefales at tage kontakt til en boligadvokat, da sælgeren som udgangspunkt allerede er repræsenteret af en ejendomsmægler. Ejendomsmægleren skal betragtes som “sælgers mand”.

Ejendomsmægleren er forpligtet til at varetage sælgers interesser og selvom en mægler fremstår behjælpelig overfor køber, så er det i sidste ende sælgerens interesser og ønsker, ejendomsmægleren skal varetage. En køber kan i stedet søge hjælp hos en boligadvokat, hvor denne kan rådgive inden for flere forskellige områder i forbindelse med bolighandlen. En boligadvokat vil specifikt kunne varetage købers interesser bl.a. også hvis køber har nogle forskellige erhvervsmæssige interesser og ønsker i i forbindelse med købet. Dette kan f.eks. være, hvis køber ønsker at udøve et specifikt erhvervsformål med ejendommen herunder udlejning m.v.

Boligadvokaten kan selvfølgelig også rådgive om de juridiske problemstillinger, der kan opstå i købsaftalen samt efterfølgende sørge for tinglysning af det endelige skøde. Rådgivningen kan ligeledes vedrøre de økonomiske forhold bl.a. om køber har økonomien til at indgå et køb af en ejendom af den pågældende type, eller om den type lån køberen ønsker er hensigtsmæssig for et køb af den pågældende type ejendom.

3. Fordele ved anvendelse af boligadvokat i forbindelse med indgåelse af en købsaftale

Der er flere forskellige fordele ved at anvende en boligadvokat som rådgiver i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. De fordele man som kunde hos en boligadvokat vil opnå er, at man vil få rådgivning af en person med speciale i bolighandler. En boligadvokat kan derfor bidrage på flere forskellige områder inden for bolighandelen end en advokat uden speciale i køb og salg af fast ejendom ville formå, da vedkommende har et særlig kendskab til handler og ved hvilke faldgrupper, der ville kunne opstå for køber. Disse specielle kompetencer omhandler således ikke kun selve det juridiske aspekt af at købe eller sælge en fast ejendom, men ligeledes rådgivning omkring f.eks. tilsynsrapporten, lån og finansiering, energimærkningen på ejendommen. Rådgivningen fra en boligadvokat vil ikke kun blive aktuelt inden indgåelse af en købsaftalen, men ligeledes vil en boligadvokat også kunne rådgive omkring problemstillinger, der kan opstå efter overtagelse/afhændelse af ejendommen.

4. Anvendelse af boligadvokat efter købet eller salget af ejendommen

Det er ikke kun inden et muligt eller nært forestående boligkøb at man kan få brug for en boligadvokat. Det kan også være en fordel at tage kontakt til en boligadvokat, hvis der er opstået problemer efter købet er afsluttet. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis man efter indflytning i ejendommen opdager mangler ved denne.

Mangler ved fast ejendom er et bredt begreb, men samlet set kan manglerne deles op i to forskellige typer: Faktiske og retlige mangler.

De faktiske mangler er tilfælde, hvor en ejendom indeholder fysiske mangler. Dette er tilfældet, hvor bygningen ikke er i den tilstand man forventede, f.eks. huller i taget, der gør, at der trænger vand ind eller andre forhold, som gør, at ejendommen ikke er overdraget i den forventede stand. De faktiske mangler behøver ikke kun at vedrøre selve ejendommen, men der kan også i nogle situationer foreligge arealmangler. En arealmangel er når enten selve ejendommen eller den tilhørende grund ikke opfylder det, som er blevet oplyst i købsaftalen. Det behøver ikke nødvendigvis at dreje sig om mangler, som man opdager med det samme, når man flytter ind i ejendommen. Der kan ligeledes foreligge de såkaldte ”skjulte” mangler, som er mangler, man først opdager et stykke tid, efter man er flyttet ind, men hvor det vil være muligt at bevise, at de var tilstede ved indgåelsen af købsaftalen. I disse situationer kan man tage kontakt til en boligadvokat, som kan hjælpe med at få fastlagt, hvilke mangler, der er tale om og hvordan ens retsstilling er i forhold til, hvad man aftalte i købsaftalen og dernæst hvilke reaktionsmuligheder man har.

De retlige mangler foreligger, når man ikke opnår den rådighed, man havde ret til efter købsaftalen. Udgangspunktet i de fleste ejendomshandler er, at man ønsker at opnå fuld rådighedsret over hele ejendommen, uden at der foreligger retlige begrænsninger. En retlig mangel kan opstå i tilfælde, hvor der er en begrænsning i den retlige råde over ejendommen, som man ikke var blevet oplyst om ved aftalens indgåelse. Det kan være i et tilfælde, hvor den tidligere ejer af ejendommen har haft en aftale med naboen om, at denne kan bruge et hjørne af grunden til opbevaring.  Der kan også være tale om lejeaftaler, som vil være gældende uden tinglysning også over for tredjemand.

Andre retlige mangler som en boligadvokat kan være behjælpelig med er, hvis sælgeren har foretaget en dobbeltdisposition. En dobbeltdisposition betyder, at sælgeren har solgt ejendommen til to forskellige købere, hvor spørgsmålet efterfølgende vil være, hvem der vil kunne opnå rådighedsretten over ejendommen. Også i disse tilfælde vil en boligadvokat kunne bidrage med ekspertise og rådgivning, for hvilke muligheder man har som køber.

De beføjelser der muligvis vil kunne gøres gældende kan være afhjælpning, forholdsmæssigt afslag, erstatning eller slutteligt ophævelse af handlen. En boligadvokat ved, hvilke reaktionsmuligheder man har som køber i de forskellige situationer.

Der er altså ingen tvivl om, at det stiller dig som køber eller sælger i en stærk situation, hvis du inddrager en boligadvokat som rådgiver. Ved allerede at have inddraget en boligadvokat før købsaftalen underskrives kan du typisk undgå mange gnidninger, der ellers kunne være opstået. Det giver dig ro, så du kan koncentrere dig om den spændende proces en bolighandel er.

Brug for en boligadvokat? – Kontakt mig gratis. Ring 21 19 28 98 eller send en SMS. Jeg vender tilbage hurtigt.