Familieretshuset

Familieretshuset

Familieretshuset er et nyt og samlet system for skilsmissefamilier i Danmark.

Familieretshusets opgave at behandle sager, der handler om familien i bred forstand, for eksempel sager om adoption, separation og skilsmisse, forældremyndighed og samvær men også  børnebidrag, faderskab og værgemål.

Familieretshuset behandler også sager vedr. prøvelse af ægteskabsbetingelser.

På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Du kan læse mere om Familieretshuset her.