Kompensationsgebyr

Kompensationsgebyr 2017 – inkasso

Som kreditor, har man fra marts 2013 kunne opkræve et kompensationsgebyr på DKK 310,00 for hver faktura udstedt til en erhvervsdrivende debitor, hvis en eller flere fakturaer ikke betales til forfaldstid.

Det særlige er, at der ikke er krav om, at der er udsendt en rykkerskrivelse først. Kompensationsgebyret kan altså pålægges, så snart betalingen er forsinket.

Flere gebyrer

Og selv om man har flere fakturaer med i en rykkerskrivelse, en inkassoskrivelse, et betalingspåkrav eller en stævning, kan man stadig beregne et kompensationsbeløb for samtlige fakturaer. Det har Østre Landsret taget stilling til i en afgørelse fra 2015:

          “… Landsretten anførte, at bestemmelsen i rentelovens § 9 a, stk. 3, skal forstås i overensstemmelse med direktiv 2011/7/EU art. 6, stk. 1 og 2. Det faste kompensationsbeløb forfalder til betaling, når kreditor er berettiget til morarenter og uden fremsendelse af rykkerskrivelse. Det var dermed berettiget at medtage to faste kompensationsbeløb i betalingspåkravet, og fogedrettens afvisning af sagen var uberettiget, hvorfor sagen hjemvistes til fortsat behandling i fogedretten. 

Man kan godt kræve et højere kompensationsbeløb end kr. 310,00, hvis det på forhånd er aftalt med debitor. Det kan man fx gøre i sine salgs- og leveringsbetingelser, så længe disse er korrekt vedtaget.