Udsættelse af lejer

Udsættelse af lejer – påkrav

Hvis din lejer ikke betaler husleje til tiden, kan du få fogedrettens hjælp til at sætte lejer ud af lejemålet. Det kaldes en udsættelsesforretning. Men inden du kommer dertil, er der en række formkrav, der skal være opfyldt.

Send et korrekt påkrav

Når lejer ikke har betalt huslejen til tiden, kan du sende et påkrav. Reglerne om påkrav varierer i forhold til boligtype og findes i lejeloven, almeboligloven og erhvervslejeloven. Det følgende eksempel tager udgangspunkt i lejelovens § 93, hvor der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at påkravet er gyldigt:

  1. Der skal gives lejer en frist på 14 dage til at betale påkravsbeløbet.
  2. Det skal fremgå af påkravet, at lejemålet kan ophæves, hvis fristen til betaling ikke overholdes.
  3. Det beløb, der skal betales for at undgå ophævelse må kun indeholde pligtige pengeydelser. Pligtige pengeydelser er for eksempel husleje, vand og varme.

Hvis påkravet ikke er korrekt udfyldt, vil sagen blive afvist fra fogedretten. Og så skal man starte forfra.

Eksempel på