Flyerstatning ved aflysning

Flyerstatning ved aflysning

I det følgende kan du læse om dine rettigheder ved forsinkelse eller aflysning af dit fly. Er dit fly derimod forsinket og ikke aflyst, kan du læse mere her.

Er dit fly forsinket, aflyst eller overbooket, og er du mere end 3 timer forsinket på denne baggrund? Så har du formentlig ret til kompensation.

I mange tilfælde har du ret til kompensation. Det gælder dog ikke, hvis en aflysning eller en forsinkelse skyldes force majure – f.eks. at flyet er aflyst på grund af terror, strejke eller ekstraordinære undskyldende omstændigheder i øvrigt.

Er dit fly aflyst?

Når dit fly er mere end 3 timer forsinket, anses det for at være aflyst, og når der er tale om en aflysning, kan du kræve 1 af følgende løsninger:

  • Refusion af hele billetprisen.
  • Ved tilsluttede flyforbindelser: Krav på returflyvning til første afgangssted
  • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål så hurtigt som muligt.
  • Omlægning af rejsen på en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Flyselskabet er forpligtet til at give dig oplysning herom og komme med alternativer for rejsen, så du har mulighed for at ændre din rejse. Hvis ikke flyskabet gør det, kan du have ret til kompensation, hvis aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder.

Forplejning ved aflysning

Når dit fly er aflyst har du som udgangspunkt krav på mad, drikke og indkvartering.

Det nærmere omfang af dine rettigheder afhænger blandt andet af længden på ventetiden og hvilket tidspunkt på døgnet det er. Det er som udgangspunkt flyselskabet, der skal sørge for mad, drikke og indkvartering. Hvis du selv køber det, skal du gemme kvitteringerne.

Du har ret til følgende:

  • 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
  • 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km
  • 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Økonomisk kompensation

Økonomisk kompensation har du som udgangpunkt ret til, når dit fly bliver aflyst. Flyselskabet kan i visse situationer reducere kompensationen med 50 %.

Du har ret til:

  • 250 euro for flyvninger på højst 1.500 km.
  • 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU.
  • 600 euro for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *