A: En servitut er en begrænset rettighed over en fast ejendom. En servitut kan være af enten offentligretlig eller privatretlig karakter. Det afgørende er i den forbindelse, om det er en myndighed eller en privatperson, der har tinglyst rettigheden på ejendommen. En offentlig retlig servitut kan f.eks. fastlægge regler for, hvor du må bygge på din grund. Et eksempel på en privatretlig servitut er en såkaldt “udsigtsservitut”, som f.eks. kan fastlægge, hvor høj din hæk må være. Fælles for begge typer af servitutter er, at de er udtryk for en aftale, der er indgået vedrørende ejendommen og som skaber en “begrænsning” for ejerens råden over denne. En offentligretlig servitut skal – i modsætning til en privatretlig servitut – ikke tinglyses, men vil dog typisk være det.

Categories: Q & A

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Related Posts

Q & A

Q: Kan man indgå en mundtlig aftale om køb af et hus eller en lejlighed?

A: Det helt klare udgangspunkt i dansk ret er, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Problemet med mundtlige aftaler er dog, at de typisk vil være meget svære at føre Read more…