Q: Kan man indgå en mundtlig aftale om køb af et hus eller en lejlighed?

A: Det helt klare udgangspunkt i dansk ret er, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Problemet med mundtlige aftaler er dog, at de typisk vil være meget svære at føre bevis for. Dette udelukker dog ikke, at man i teorien godt kan indgå en aftale om køb af et hus eller en lejlighed alene ved en mundtlig aftale herom. Hvis den ene af parterne fortryder og det skulle komme til en retssag, vil der helt sikkert blive lagt vægt på, om der er tilvejebragt et samlet overblik over vilkårene for handlen. Det må forventes, at der f.eks. vil være krav om, at der foreligger et udkast til en købsaftale, hvor der er opnået enighed om samtlige væsentlige vilkår for bolighandlen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *