Forsænkede lofter og ulovlige el-installationer

Ved køb og salg af ejerlejligheder handles der i udgangspunktet uden for Huseftersynsordningen, forstået på den måde, at der ikke udarbejdes en tilstandsrapport og en el-rapport. Det betyder også, at sælger er direkte ansvarlig over for køber, da der uden de nævnte rapporter ikke kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Derfor fraskriver sælger sig typisk ansvaret for forsænkede lofter og ulovlige el-installationer.

En ansvarsfraskrivelse kan f.eks. lyde således:

Sælger oplyser, at de forsænkede lofter i lejligheden ikke opfylder bygningsreglementets krav, ligesom stærkstrømsbekendtgørelsen krav ikke garanteres opfyldt. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge heraf. Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i anledning heraf.

Der findes mange variationer af ulovlige el-installationer, men et af de typiske tilfælde er, at ledningsnettet over de forsænkede lofter er udført i stofledninger, der ikke længere lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Typisk er det svært for en køber at opdage i forbindelse med en fremvisning af ejendommen, da ledningerne er skjult.

Køber skal derfor være vågen og sørge for at lade købsaftalen gennemgå grundigt af en advokat, og bør også af den grund aldrig underskrive en købsaftale uden et advokatforbehold.

Du kan læse mere om advokatforbehold her. Det er både let, og så er det gratis at indsætte i købsaftalen.

Kontakt advokat

Kontakt mig nu og bliv ringet op allerede i dag. Du kan også ringe eller sende en SMS direkte på 21 19 28 98.

Udfyld skemaet og tryk Send, så vil du blive ringet op hurtigt. Under alle omstændigheder kan du regne med at høre fra mig senest to hverdage efter, at jeg har modtaget det udfyldte skema.

Categories: Fast ejendom

Related Posts

Fast ejendom

Advokatforbehold formulering

Formulering af advokatforbehold Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan et korrekt advokatforbehold skal formuleres, så her kan du læse et eksempel: Købsaftalen er betinget af, at den kan godkendes i sin helhed af advokat Johan Read more…

Fast ejendom

Advokatforbeholdets gyldighed

Gyldighed af advokatforbehold Allerede i 1984 har Højesteret taget stilling til, at en køber af fast ejendom som udgangspunkt ikke er bundet, hvis hans underskrift er betinget af en advokats godkendelse. Her kan du læse Read more…

Fast ejendom

Påkrav til lejer

Når en lejer ikke betaler huslejen rettidigt har udlejer mulighed for at sætte lejer ud af lejemålet – men det kræver fogedrettens hjælp. Her kan du læse om formkrav m.v. til påkravet og se et Read more…